Bočková, Hana

Name variants:

Bočková, Hana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 22 of 22.

Article
Bočková, Hana. Apokryfy a nábožensky vzdělávací tvorba. Bohemica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1-2, pp. 3–15.

Article
Bočková, Hana. Arne Novák o Komenském. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, vol. 51-52, iss. V5-6, pp. 9–13.

Article
Bočková, Hana; Tlustý, Jan. [Editorial]. Bohemica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 1, pp. 4.

Article
Bočková, Hana. Editorial. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 7.

Article
Bočková, Hana. K jubileu Karla Palase. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 5–6.

Article
Bočková, Hana. K otázce "renesančního pesimismu" v literatuře na přelomu 16. a 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 19–26.

Article
Bočková, Hana. K otázce využití motivu světa - theatra v české literatuře 16.-17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 5–14.

Article
Bočková, Hana. K problematice deníku jako literárního žánru. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. D36-37, pp. 37–45.

Article
Bočková, Hana. K tzv. památníkové literatuře doby renesance a pernštejnským nápisům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 27–33.

Article
Bočková, Hana. Komenského Haggaeus redivivus jako pokus o nalezení cesty z labyrintu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, vol. 42, iss. D40, pp. 7–13.

Article
Bočková, Hana. Komenského Praxis pietatis a smrt. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2002, vol. 51, iss. C49, pp. 87–95.

Article
Bočková, Hana. Komenského Výhost světu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 31–38.

Article
Bočková, Hana. Manualník v kontextu tvorby Komenského i soudobé literární produkce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 25–32.

Article
Bočková, Hana. Několik poznámek k "Duchovnímu městu jménem Rozkoš duše" Václava Porcia Vodňanského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1996, vol. 45, iss. D43, pp. 5–13.

Article
Bočková, Hana. Osudy Erasmovy Stížnosti ženy na manželství ve starší české literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2005, vol. 54, iss. V8, pp. 45–56.

Article
Bočková, Hana. Rytíř křesťanský Václava Budovce z Budova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1998, vol. 47, iss. V1, pp. 19–24.

Article
Frolcová, Věra; Kosek, Pavel; Bočková, Hana; Holubová, Markéta; Slavický, Tomáš. Song of a deaf-mute shepherd : a Czech broadside ballad between the oral and printed tradition : an interdisciplinary case study. Bohemica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 1, pp. 109–132.

Article
Bočková, Hana. Theatrum divinum Matouše Konečného : "lidová encyklopedie" z počátku 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 5–14.

Article
Bočková, Hana. Theatrum mundi minoris a jeho překladatel Nathanael Vodňanský z Uračova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 7–13.

Article
Bočková, Hana. Útěcha a rozjímání : k práci s biblickým textem v nábožensky vzdělávací literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 57–68.

Article
Bočková, Hana; Kudrnáč, Jiří. Za Janem Skutilem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 105–106.