Bočková, Hana

Varianty jmen:

Bočková, Hana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 22 z celkového počtu 22.

Článek
Bočková, Hana. Apokryfy a nábožensky vzdělávací tvorba. Bohemica litteraria. 2009, roč. 12, č. 1-2, s. 3–15.

Článek
Bočková, Hana. Arne Novák o Komenském. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 9–13.

Článek
Bočková, Hana; Tlustý, Jan. [Editorial]. Bohemica litteraria. 2012, roč. 15, č. 1, s. 4.

Článek
Bočková, Hana. Editorial. Bohemica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 7.

Článek
Bočková, Hana. K jubileu Karla Palase. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, roč. 49, č. V3, s. 5–6.

Článek
Bočková, Hana. K otázce "renesančního pesimismu" v literatuře na přelomu 16. a 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, roč. 49, č. V3, s. 19–26.

Článek
Bočková, Hana. K otázce využití motivu světa - theatra v české literatuře 16.-17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, roč. 44, č. D42, s. 5–14.

Článek
Bočková, Hana. K problematice deníku jako literárního žánru. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. D36-37, s. 37–45.

Článek
Bočková, Hana. K tzv. památníkové literatuře doby renesance a pernštejnským nápisům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, roč. 48, č. V2, s. 27–33.

Článek
Bočková, Hana. Komenského Haggaeus redivivus jako pokus o nalezení cesty z labyrintu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 7–13.

Článek
Bočková, Hana. Komenského Praxis pietatis a smrt. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2002, roč. 51, č. C49, s. 87–95.

Článek
Bočková, Hana. Komenského Výhost světu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, roč. 50, č. V4, s. 31–38.

Článek
Bočková, Hana. Manualník v kontextu tvorby Komenského i soudobé literární produkce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, roč. 41, č. D39, s. 25–32.

Článek
Bočková, Hana. Několik poznámek k "Duchovnímu městu jménem Rozkoš duše" Václava Porcia Vodňanského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1996, roč. 45, č. D43, s. 5–13.

Článek
Bočková, Hana. Osudy Erasmovy Stížnosti ženy na manželství ve starší české literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2005, roč. 54, č. V8, s. 45–56.

Článek
Bočková, Hana. Rytíř křesťanský Václava Budovce z Budova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1998, roč. 47, č. V1, s. 19–24.

Článek
Frolcová, Věra; Kosek, Pavel; Bočková, Hana; Holubová, Markéta; Slavický, Tomáš. Song of a deaf-mute shepherd : a Czech broadside ballad between the oral and printed tradition : an interdisciplinary case study. Bohemica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 109–132.

Článek
Bočková, Hana. Theatrum divinum Matouše Konečného : "lidová encyklopedie" z počátku 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, roč. 46, č. D44, s. 5–14.

Článek
Bočková, Hana. Theatrum mundi minoris a jeho překladatel Nathanael Vodňanský z Uračova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 7–13.

Článek
Bočková, Hana. Útěcha a rozjímání : k práci s biblickým textem v nábožensky vzdělávací literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 57–68.

Článek
Bočková, Hana; Kudrnáč, Jiří. Za Janem Skutilem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, roč. 48, č. V2, s. 105–106.