Bubeníček, Petr

Name variants:

Bubeníček, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Bubeníček, Petr. Alegorické a reálné v románu a filmu Cesta. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 156–168.

Article
Bubeníček, Petr. Cukrová bouda : ústup před existencialitou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2006, vol. 55, iss. V9, pp. 69–78.

Article
Bubeníček, Petr. Jiná podoba příběhu o osamělosti v televizním seriálu Olive Kitteridgeová. Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 126–143.

Article
Bubeníček, Petr. Krajina v literatuře a ve filmu : k proměnám narativního prostoru. Musicologica Brunensia. 2011, vol. 46, iss. 1-2, pp. 35–46.

Article
Bubeníček, Petr. Tematizace bestiality ve Fuksově Spalovači mrtvol. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 125–131.

Article
Bubeníček, Petr. Tvůrčí filmový přepis: Adelheid. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. 29–40.