Čaplovič, Dušan

Name variants:

Čaplovič, Dušan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 15 of 15.

Article
Čaplovič, Dušan. Archeologické nálezy a náleziská : (Výskum, evidencia a možnosti prezentácie v Slovenskej republike). Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 49–56.

Article
Čaplovič, Dušan. Archeologický výskum stredovekého dedinského domu na Slovensku. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 145–155.

Article
Čaplovič, Dušan. Archeologický výskum zaniknutej stredovekej dediny v Svinici, okr. Košice-vidiek. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 19–[29].

Article
Čaplovič, Dušan. Doklady domácej a remeselnej výroby v středověkých dědinách na východnom Slovensku. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 373–384.

Article
Čaplovič, Dušan. Najnovšie poznatky o stredovekom vývoji mesta a života obyvateľov Košíc. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 87–98.

Article
Čaplovič, Dušan. Nové poznatky výskumu dediny z včasného a vrcholného stredoveku na Slovensku. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 443–458.

Article
Čaplovič, Dušan. Počiatky stredovekého mesta na území Slovenska. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 247–266.

Article
Čaplovič, Dušan. Předmluva. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 5.

Article
Čaplovič, Dušan. Sídliskový vývoj Košic a okoli a v 10.—13. storočí. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 73–84.

Article
Čaplovič, Dušan; Hajnalová, Mária; Hanuliak, Milan; Ruttkay, Alexander. Stredoveká dedina na Slovensku ako základný fenomén feudálnej ekonomiky. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 11–25.

Article
Čaplovič, Dušan. Stredoveká dedina vo Svinici a jej význam pre poznanie stredovekého osídlenia na východnom Slovensku. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 499–504.

Article
Čaplovič, Dušan; Hrubec, Igor; Ruttkay, Alexander; Vallašek, Adrian. Stredoveké feudálne sídla na Slovensku a ich hospodárske zázemie. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 241–254.

Article
Čaplovič, Dušan. Stredoveké zaniknuté dědinské osídlenie na východnom Slovensku — stav a výsledky výskumu. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 85–96.

Article
Čaplovič, Dušan. Život v dedinskom prostredí stredovekého Uhorska. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 41–58.

Article
Čaplovič, Dušan. Zmeny štruktúry osídlenia v 13.—prvej pol. 14. stor. : (Pokus o náčrt modelov v regiónoch Zemplin a Spiš). Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 281–298.