Dudková, Veronika

Name variants:

Dudková, Veronika (preferred)
Kočí Dudková, Veronika
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Article
Orna, Jiří; Dudková, Veronika. Archeologické doklady obléhání Plzně husity. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 165–174.

Article
Orna, Jiří; Kočí Dudková, Veronika; Frýda, František; Kučera, Lukáš. Lázně ve středověké a raně novověké Plzni. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 343–356.

Article
Orna, Jiří; Dudková, Veronika. Možnosti archeologie pro poznání produkce potravin v pozdně středověké Plzni. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 335–351.

Article
Orna, Jiří; Dudková, Veronika. Možnosti přiřazení předmětů z odpadních jímek v Plzni konkrétním obyvatelům města. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 363–374.

Article
Orna, Jiří; Dudková, Veronika. Osobní hygiena v plzeňských domácnostech na sklonku středověku. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 557–568.

Article
Orna, Jiří; Dudková, Veronika. Přínos nálezu denáru Boleslava III. k otázce polohy a vzniku kostelů sv. Václava a Martina ve Staré Plzni. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 205–215.

Article
Orna, Jiří; Dudková, Veronika; Šneberger, Jiří; Wasik, Bogusz. Radiouhlíkové datování jako možnost identifikace předklášterního osídlení v Plasích. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 150–172.

Article
Dudková, Veronika; Orna, Jiří; Netolický, Petr. Špitální areál sv. Máří Magdalény v Plzni. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 221–139.

Article
Dudková, Veronika; Orna, Jiří; Waldmannová, Marcela. Torzální architektura v historickém jádru Plzně na příkladu špitálního kostela sv. Máří Magdaleny. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 779–797.

Article
Dudková, Veronika; Orna, Jiří; Lungová, Veronika; Šneberger, Jiří; Omelka, Martin. Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Liticích. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 35–49.