Fojtík, Pavel

Name variants:

Fojtík, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Fojtík, Pavel. Die germanische Hütte aus Mořice, Bez. Prostějov : mit Beitragen von Klara Kuzmová und Gabriela Dreslerová. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, vol. 60, iss. M16, pp. 153–170.

Article
Prokeš, Lubomír; Procházková, Markéta; Kuča, Martin; Parma, David; Fojtík, Pavel; Humpola, David. Identifikace tmavých smolných hmot z neolitických nálezů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009-2010, vol. 58-59, iss. M14-15, pp. 113–130.

Article
Parma, David; Fojtík, Pavel. K datování věteřovských keramických souborů na střední Moravě. Studia archaeologica Brunensia. 2021, vol. 26, iss. 1, pp. 99–120.

Article
Fojtík, Pavel; Švecová, Renáta. Nález tzv. tkacího hřebenu z katastru obce Lešany, Olomoucký kraj. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, vol. 52-53, iss. M8-9, pp. 229–243.

Article
Bartík, Jaroslav; Čermáková, Eva; Čisťaková, Viktoria; Čižmář, Ivan; Čižmář, Miloš; Daňhel, Miroslav; Fojtík, Pavel; Frolík, Jan; Golec, Martin; Kalábek, Marek; Klápa, Ondřej; Knotek, Petr; Komoróczy, Balázs; Langová, Jana; Merta, Tomáš; Musil, Jan; Novák, Miroslav; Popelka, Miroslav; Rožnovský, David; Říčan, Daniel; Sedláček, Radko; Schenk, Zdeněk; Šín, Petr; Šmerda, Jaromír; Tomešová, Barbora; Válek, David; Vích, David; Vránová, Vendula; Waldhauser, Jiří; Zeman, Tomáš. The Vekerzug and other Eastern cultures in the Czech Republic. Studia archaeologica Brunensia. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 27–69.