Frolec, Václav

Name variants:

Frolec, Václav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 50.

Chapter
Frolec, Václav. Abschluss. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, pp. 140–144.

Chapter
Frolec, Václav. [Bildbeilage]. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, pp. 0–xliii.

Chapter
Frolec, Václav. Bydlení. In: Jeřábek, Richard. Proměny jihomoravské vesnice : (národopisné studie z Brumovic). 1981, pp. 59–84.

Chapter
Frolec, Václav. Das Volkshaus. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, pp. 29–[102].

Article
Frolec, Václav. Der Grundriß des Bauernhauses in Mähren und Schlesien im europäischen Kontext. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1974, vol. 23, iss. F18, pp. 41–66.

Chapter
Frolec, Václav. Der Wohnsitz der Grossfamilie. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, pp. 103–121.

Chapter
Frolec, Václav. Die Siedlungen. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, pp. 15–27.

Chapter
Frolec, Václav. Die tschechische volkskundliche Balkanistik und ihre Aufgaben. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, pp. 445–451.

Chapter
Frolec, Václav. Die Wirtschatftsgebäude. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, pp. 123–140.

Chapter
Frolec, Václav. Diskuse. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, pp. 459–461.

Chapter
Frolec, Václav. Doslov. In: Frolec, Václav. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. 1984, pp. 547–550.

Article
Frolec, Václav. Dva světy : Ke genezi středověké návsi. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 305–326.

Chapter
Frolec, Václav. Einleitung. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, pp. 7–14.

Chapter
Beneš, Bohuslav; Frolec, Václav. Folkloristika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 100–102.

Chapter
Beneš, Bohuslav; Frolec, Václav. Folkloristika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, pp. 136–137.

Chapter
Frolec, Václav. Inhalt. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, pp. 163.

Chapter
Frolec, Václav. Jihomoravští vinaři a jejich folklór. In: Frolec, Václav. Tradiční vinařství na Moravě. 1974, pp. 157–209.

Chapter
Frolec, Václav. Jmenný rejstřík. In: Frolec, Václav. Tradiční vinařství na Moravě. 1974, pp. 251–254.

Article
Frolec, Václav. K interpretaci geneze trojdílného komorového domu ve světle archeologických výzkumů na jihozápadní Moravě. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 67–78.

Article
Frolec, Václav. Krevní knihy jako pramen etnografického studia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, vol. 29, iss. C27, pp. 315–325.

Chapter
Frolec, Václav. La viticulture traditionnelle en Moravie : resumé. In: Frolec, Václav. Tradiční vinařství na Moravě. 1974, pp. 233–238.

Chapter
Frolec, Václav. Lidová kultura a její místo v národním obrození Bulharů. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, pp. 186–194.

Chapter
Frolec, Václav. Lidové stavitelství v západním Bulharsku v 19. a počátkem 20. století. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, pp. 145–149.