Frýda, František

Name variants:

Frýda, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Frýda, František. 40. mezinárodní konference archeologů středověku v Plzni. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 5.

Article
Frýda, František. Archeologický výzkum v městě Plzni. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 319–322.

Article
Frýda, František; Hus, Miroslav. Archeologický výzkum ve Starém Plzenci. Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 219–232.

Article
Orna, Jiří; Kočí Dudková, Veronika; Frýda, František; Kučera, Lukáš. Lázně ve středověké a raně novověké Plzni. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 343–356.

Article
Frýda, František. Nálezy středověkého dřeva z Plzně. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 287–298.

Article
Hanzlíková, Hana; Frýda, František. Románský kostel Petra a Pavla v Plané, okr. Tachov. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 423–428.

Article
Černá, Eva; Frýda, František. Sklo vrcholného středověku – současný stav a perspektivy studia historických technologií. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 355–357.

Article
Hejdová, Dagmar; Frýda, František; Šebesta, Pavel; Černá, Eva. Středověké sklo v Čechách. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 243–266.

Article
Čechura, Martin; Frýda, František. Středověký "Schalenstein" z Albrechtic. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 587–590.

Article
Frýda, František. Zemnice 13. století z Plzně-Roudné. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 63–66.