Gabriel, Jiří

Name variants:

Gabriel, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 116.

Article
Gabriel, Jiří. Albína Dratvová v zrcadle svého Deníku. Studia philosophica. 2009, vol. 56, iss. 1-2, pp. 103–113.

Article
Gabriel, Jiří. Anthologie der Geschichte der tschechoslowakischen Philosophie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, vol. 14, iss. B12, pp. 81–84.

Article
Gabriel, Jiří. [Barbour, George B. Unterwegs mit Teilhard de Chardin: auf den Spuren des Lebens in drei Kontinenten]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, vol. 19, iss. B17, pp. 185–186.

Article
Gabriel, Jiří. [Beyschlag, Karlmann. Grundriss der Dogmengeschichte. Band I, Gott und Welt]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1985, vol. 34, iss. B32, pp. 111–112.

Article
Gabriel, Jiří. Brněnská léta Jana Steklíka : Janu Steklíkovi na rozloučenou. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 91–99.

Article
Gabriel, Jiří. Brněnská léta Pavla Materny. Studia philosophica. 2015, vol. 62, iss. 2, pp. 67–73.

Chapter
Gabriel, Jiří. Brněnský filosofický seminář v letech 1921-1945. In: Bratislavské přednášky. 2002, pp. 5–14.

Article
Gabriel, Jiří. Brněnský filozofický seminář. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1993, vol. 42, iss. B40, pp. 71–75.

Article
Gabriel, Jiří. [Carnap, Rudolf. Logical empirist. Ed. J. Hintikka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1976, vol. 25, iss. B23, pp. 182–183.

Article
Gabriel, Jiří. [Čechák, Vladimír; Sus, Jaroslav; Sobotka, Milan. Co víte o novověké filozofii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1986, vol. 35, iss. B33, pp. 108–109.

Article
Gabriel, Jiří. Česká a slovenská filosofie v prvních dvou svazcích sovětských Dějin filosofie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1958, vol. 7, iss. B5, pp. 117–119.

Article
Gabriel, Jiří. České lidové pověry. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1960, vol. 9, iss. B7, pp. 126–127.

Article
Gabriel, Jiří; Zouhar, Jan; Krejčí, Rudolf. Český filozof na Aljašce : rozhovor s univ. prof. Rudolfem Krejčím. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2001, vol. 50, iss. B48, pp. 117–133.

Article
Gabriel, Jiří. [Cetl, Jiří. Český pozitivismus: příspěvek k charakteristice jedné z tradic českého buržoazního myšlení]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1983, vol. 32, iss. B30, pp. 97–98.

Article
Gabriel, Jiří. [Dalferth, Ingolf U. Sprachlogik des Glaubens: Texte analytischer Religionsphilosophie und Theologie zur religiösen Sprache]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1976, vol. 25, iss. B23, pp. 183–185.

Article
Gabriel, Jiří. [Dialektika a systémový přístup. Red. Z. Javůrek, J. Zeman]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1981, vol. 30, iss. B28, pp. 79–81.

Chapter
Gabriel, Jiří. Die Philosophie Josef Tvrdýs : zur Geschichte der Tschechischen Philosophie zwischen zwei Weltkriegen. In: Gabriel, Jiří. Filozofie Josefa Tvrdého : k dějinám české filozofie mezi dvěma světovými válkami. 1982, pp. 171–177.

Chapter
Gabriel, Jiří. Doc. PhDr. Jiří Gabriel, CSc. (1930). In: Bratislavské přednášky. 2002, pp. 23–24.

Article
Gabriel, Jiří. [Dokulil, Miloš. Kristus Ježíš, anebo Ježíš Kristus?]. Studia philosophica. 2019, vol. 66, iss. 2, pp. 35–39.

Article
Fischer, Josef Ludvík. Dopisy Josefa Ludvíka Fischera Jiřímu Gabrielovi. Studia philosophica. 2011, vol. 58, iss. 2, pp. 97–113.

Article
Gabriel, Jiří. Dvacet let bez Lubomíra Nového. Studia philosophica. 2017, vol. 64, iss. 1, pp. 65–73.

Article
Gabriel, Jiří. Dvě knihy o Olegu Susovi. Studia philosophica. 2019, vol. 66, iss. 2, pp. 40–41.

Article
Gabriel, Jiří. [Essays on explanation and understanding. Editors: Juha Manninen a Raimo Tuomela]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1976, vol. 25, iss. B23, pp. 180–181.

Article
Gabriel, Jiří. Filosofický seminář na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1919–1925. Studia philosophica. 2019, vol. 66, iss. 1, pp. 83–94.