Hroch, Jaroslav

Name variants:

Hroch, Jaroslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 34.

Chapter
Hroch, Jaroslav. Archetyp a symbol v hermeneutické filosoii. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 171–177.

Article
Hroch, Jaroslav. Diskurs, metafora a interpretace : k pojetí hetmeneutiky u P. Ricoeura v šedesátých a sedmdesátých letech našeho století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1993, vol. 42, iss. B40, pp. 31–40.

Article
Hroch, Jaroslav. Hans-Georg Gadamer, nacionální socialismus a paměť doby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2008, vol. 57, iss. B55, pp. 21–30.

Chapter
Hroch, Jaroslav. Hans-Georg Gadamer a hermeneutická filosofie. In: Bratislavské přednášky. 2002, pp. 145–168.

Chapter
Hroch, Jaroslav. Hermeneutika a evropská filosofie 20. století. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 1997, pp. 38–106.

Chapter
Hroch, Jaroslav. Hermeneutika a evropská filosofie 20. století. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 2003, pp. 38–106.

Article
Hroch, Jaroslav. [Hroch, Jaroslav. Praxe a tradice: kritika filozofické hermeneutiky H.-G. Gadamera]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1991, vol. 40, iss. B38, pp. 75–77.

Article
Hroch, Jaroslav. Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd : (symbol, archetyp a aktualizace). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 113–125.

Article
Hroch, Jaroslav. K filozofické a hermeneutické dimenzi poezie Vladimíra Holana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2006, vol. 55, iss. B53, pp. 49–67.

Article
Hroch, Jaroslav. [Lewis, Hywel D. Freedom and alienation]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1989-1990, vol. 38-39, iss. B36-37, pp. 95–96.

Chapter
Hroch, Jaroslav. Obsah. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 1997, pp. 204.

Chapter
Hroch, Jaroslav. Předmluva. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 1997, pp. 7–11.

Chapter
Hroch, Jaroslav. Předmluva. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 2003, pp. 7–11.

Chapter
Hroch, Jaroslav. Problém porozumění v soudobé anglo-americké filosofii. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 2003, pp. 107–171.

Chapter
Hroch, Jaroslav. Problém rozumění a vznik novodobé filosofické hermeneutiky. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 1997, pp. 12–37.

Chapter
Hroch, Jaroslav. Problém rozumění a vznik novodobé filosofické hermenutiky. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 2003, pp. 12–37.

Chapter
Hroch, Jaroslav. Problém rozumění v soudobé anglo-americké filosofii. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 1997, pp. 107–171.

Article
Hroch, Jaroslav. Problém rozumění a transcendentálnf fenomenologie E. Husserla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1998, vol. 47, iss. B45, pp. 5–17.

Chapter
Hroch, Jaroslav. Prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.. In: Bratislavské přednášky. 2002, pp. 142–144.

Article
Hroch, Jaroslav. R.W. Emerson a americký transcendentální idealismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 69–78.

Article
Hroch, Jaroslav. [Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1989-1990, vol. 38-39, iss. B36-37, pp. 87–88.

Article
Hroch, Jaroslav. [Smreková, Dagmar; Palovičová, Zuzena. Podnikateľská a enviromentálna etika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 167–170.

Article
Hroch, Jaroslav. [Střítecký, Jaroslav. Dějiny a dějinnost: studie k problému jednoty a jednotlivého u Diltheye a Kanta]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, vol. 37, iss. G32, pp. 113–114.