[Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy]

Název: [Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1989-1990, roč. 38-39, č. B36-37, s. [87]-88
Rozsah
[87]-88
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1988. 136 s. Spisy filozof. fak. Univ. J. E. Purkyně V Brně; Čís. 273.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.