Jelínek, Milan

Name variants:

Jelínek, Milan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 27.

Article
Jelínek, Milan. Adjektivní přívlastek jako střídný prostředek vedlejší věty v obrozenském odborném stylu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, vol. 20, iss. A19, pp. 55–63.

Article
Jelínek, Milan. Akademik František Trávníček. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 5–16a.

Article
Jelínek, Milan. Definice pojmu "jazykový styl". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 43–53.

Chapter
Jelínek, Milan. Funkce a vývoj syntaktických kondenzátorů v slovanských jazycích. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 389–395.

Article
Jelínek, Milan. [Havránek, Bohuslav. Studie o spisovném jazyce]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 220–223.

Chapter
Jelínek, Milan. K postavení slovesa v lužické srbštině. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 199–200.

Article
Jelínek, Milan. Konkurence mezi substantivním kondenzárorem a větným schématem v obrozenské češtině : (na materiálu odborných textů). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1970, vol. 19, iss. A18, pp. 35–48.

Article
Jelínek, Milan. K teoretickým otázkám srovnávací stylistiky slovanských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 93–106.

Article
Jelínek, Milan. K vymezení a uplatňování obrozenské periody. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 39–49.

Chapter
Jelínek, Milan. Nové nepůvodní předložky v srbštině a češtině. In: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). 1995, pp. 103–109.

Article
Jelínek, Milan. Nové výrazy předložkové povahy v češtině a ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 47–58.

Chapter
Jelínek, Milan. O některých puristických tendencích v kultuře spisovné slovenštiny. In: Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. 1998, pp. 29–40.

Chapter
Jelínek, Milan. Podíl modálních prostředků na stylistické charakteristice textu. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 343–351.

Article
Jelínek, Milan. [Popović, Ivan. Историja српскохрватског jeзика]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, vol. 7, iss. A6, pp. 145–148.

Article
Jelínek, Milan. Postavení atributu v obrozenské odborné literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 69–84.

Article
Jelínek, Milan. Postavení slovesa v obrozenských odborných textech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 19–28.

Article
Jelínek, Milan. Přechodníkové a příčestní konstrukce v odborné obrozenské literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 51–72.

Article
Jelínek, Milan. Profesor Trávníček jako slovníkář a teoretik stylu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 227–229.

Article
Jelínek, Milan. Styl brněnských románů Rudolfa Těsnohlídka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], vol. 3, iss. D1, pp. 141–153.

Article
Jelínek, Milan. Styl literárněvědných textů Arna Nováka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, vol. 51-52, iss. V5-6, pp. 155–165.

Chapter
Jelínek, Milan. Slovosled v dnešní české poezii. In: Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964. 1966, pp. 33–46.

Article
Jelínek, Milan. Slovotvorný typ honěná. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 81–93.

Article
Jelínek, Milan. Složená verbální substantiva s dějovým významem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 67–72.

Chapter
Jelínek, Milan. Syntaktická schémata nevětná a nadvětná. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 25–30.

Article
Jelínek, Milan. Transpoziční verbální adjektiva aktivní. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 113–123.