Jeřábek, Richard

Name variants:

Jeřábek, Richard (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 69.

Chapter
Jeřábek, Richard. [Aaltonen Esko - Bystroń Jan Stanisław]. In: Jeřábek, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 2013, pp. 18–44.

Chapter
Jeřábek, Richard; Válka, Miroslav; Melzer, Miloš; Drápala, Daniel. Antonín Václavík - Bibliografie. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, pp. 177–191.

Article
Jeřábek, Richard. A propos du problème de l'influence culturelle de la colonisation croate sur la culture populaire en Moravie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1967, vol. 16, iss. F11, pp. 59–72.

Chapter
Jeřábek, Richard. Author's note. In: Jeřábek, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 2013, pp. 8–11.

Article
Jeřábek, Richard. [Bednárik, Rudolf. Slováci v Juhoslávii : materiály k ich hmotnej a duchovnej kultúre]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1966, vol. 15, iss. F10, pp. 106–108.

Chapter
Jeřábek, Richard. Betlémové archy – jeden z příkladů unifikace a komercializace zlidovělé tvorby. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, pp. 187–202.

Article
Jeřábek, Richard. [Bihalji-Merin, Oto. Naivné umenie v Juhoslávii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1966, vol. 15, iss. F10, pp. 104–106.

Book
Jeřábek, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 2013

Chapter
Jeřábek, Richard. Caraman Petru - Frykman Nils Jonas Daniel. In: Jeřábek, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 2013, pp. 44–70.

Chapter
Jeřábek, Richard. České rukopisné a malované knihy z přelomu 18. a 19. století : (poznámky k metodologii studia zlidovělé ikonografie). In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, pp. 134–140.

Article
Jeřábek, Richard. Činnost semináře pro etnografii a folkloristiku University J. E. Purkyně v Brně v letech 1959-1961. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, vol. 11, iss. F6, pp. 163–165.

Chapter
Jeřábek, Richard. Das Südmährische dorf im Umbruch : ethnographische Studien aus der Gemeinde Brumovice. In: Jeřábek, Richard. Proměny jihomoravské vesnice : (národopisné studie z Brumovic). 1981, pp. 183–189.

Chapter
Jeřábek, Richard. Determinanty vývoje lidové malby a grafiky v Karpatech. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, pp. 217–225.

Article
Jeřábek, Richard. Determinanty vývoje lidové malby a grafiky v Karpatech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, vol. 29, iss. C27, pp. 305–313.

Chapter
Jeřábek, Richard. Dichotomie: lidové a zlidovělé umění. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, pp. 37–42.

Chapter
Jeřábek, Richard. Die karpatische Flösserei im 19. Jahrhundert. In: Jeřábek, Richard. Karpatské vorařství v 19. století. 1961, pp. 155–165.

Chapter
Jeřábek, Richard. Dub – Eiche – Makk – Encina : k filiacím některých charakteristických znaků mariánských poutních míst v Evropě. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, pp. 64–74.

Chapter
Jeřábek, Richard. Ediční poznámka autora. In: Jeřábek, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 2013, pp. 3–6.

Chapter
Jeřábek, Richard. [Gavazzi Milovan - Jungbauer Gustav]. In: Jeřábek, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 2013, pp. 70–105.

Chapter
Jeřábek, Richard. Herkules, Daniel nebo Samson? : příspěvek k ikonografii, k problému lidovosti a etnicity figurálních úlů. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, pp. 203–216.

Chapter
Jeřábek, Richard. K českým analogiím v ikonografii a funkci zlidovělých tisků. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, pp. 176–186.

Chapter
Jeřábek, Richard. [Kadlec Karel - Murko Matija]. In: Jeřábek, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 2013, pp. 105–142.

Book
Jeřábek, Richard. Karpatské vorařství v 19. století. 1961

Chapter
Jeřábek, Richard. Leonardo da Vinci, Cranach d. Ä., Rubens, Velázquez a další ve zlidovělé podobě. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, pp. 119–133.

Chapter
Jeřábek, Richard. Lidová estetika a výtvarná aktivita. In: Jeřábek, Richard. Proměny jihomoravské vesnice : (národopisné studie z Brumovic). 1981, pp. 101–118.