Das Südmährische dorf im Umbruch : ethnographische Studien aus der Gemeinde Brumovice

Název: Das Südmährische dorf im Umbruch : ethnographische Studien aus der Gemeinde Brumovice
Zdrojový dokument: Jeřábek, Richard. Proměny jihomoravské vesnice : (národopisné studie z Brumovic). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1981, pp. 183-189
Rozsah
183-189
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A