Kašička, František

Name variants:

Kašička, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 30.

Article
Kašička, František. Archeologické památky — jejich zabezpečení a prezentace. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 57–65.

Article
Kašička, František. Budování severního předpolí Pražského hradu v době rudolfínské. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 137–146.

Article
Kašička, František. Feudální sídla na vesnici ve stavebně historickém průzkumu SÚRPMO (Hradenín, Popovice, Staré Kestřany). Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 81–91.

Article
Kašička, František. Hospodářské zázemí drobných feudálních sídel ve středních Čechách. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 57–65.

Article
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. K problematice — Curia Regis — na Vyšehradě. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 95–103.

Article
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. K vývoji stavební podoby české středověké tvrze (Ervěnice na Mostecku v Čechách). Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 139–146.

Article
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Kostel sv. Linharta v Cítově u Mělníka v prostředí raně feudální osady. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 93–[102].

Article
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Libušina lázeň na Vyšehradě. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 19–25.

Article
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Oblast Hluboké nad Vltavou — vývoj a stavební podoba středověkých sídlišť do husitského období. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 291–303.

Article
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Pozdně gotické a renesanční terakoty ze státního hradu Lokte. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 503–512.

Article
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Pražský Vyšehrad v 15. století. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 245–250.

Article
Kašička, František. Problémy ochrany našich opevněných sídel. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 243–[251].

Article
Kašička, František. Prostředí feudálního sídla a církve v jihočeské vesnici - Dobrš (okres Strakonice). Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 121–[129].

Article
Kašička, František. Průzkum objektů v Mostecké uhelné pánvi — areál tvrze a kostela v Kopistech. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 7–19.

Article
Kašička, František. Půdorysné změny struktury Starého Města pražského ve fázi gotiky. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 255–262.

Article
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Rekonstrukce středověké podoby opevnění města Lokte. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 107–[114].

Article
Kašička, František. Sakrální stavby v denním životě našeho středověkého venkova. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 327–332.

Article
Kašička, František. Soubor tří feudálních sídel a dvorce v Kestřanech u Písku. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 331–343.

Article
Kašička, František. Staré purkrabství Pražského hradu — výsledky poslední stavebně historické analýzy. Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 203–212.

Article
Kašička, František. Státní hrad Klenová — stavební vývoj a nové kulturní využití památky. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 89–100.

Article
Kašička, František. Státní zámek Konopiště a jeho nejstarší stavební poměry. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 95–105.

Article

Article
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Stavební proměny baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ve světle posledních archeologických nálezů. Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 283–289.

Article
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Tvrze a hrádky na Strakonicku (Zpráva k povrchovému průzkumu). Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 153–158.

Article
Kašička, František. U bývalé Dolní Strahovské brány pražské Malé Strany - stavebně historický průzkum oblasti. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 125–[132].