Budování severního předpolí Pražského hradu v době rudolfínské

Název: Budování severního předpolí Pražského hradu v době rudolfínské
Variantní název:
  • Aufbau des nördlichen Vorfelds der Präger Burg in der rudolfinischen Zeit
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 137-146
Rozsah
137-146
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] FROLÍK, J.-BOHÁČOVÁ, I., 1992: Archeologický výzkum Pražského hradu v 80. letech, sb. Staletá Praha XXII, Praha, s. 78.

[2] KAŠIČKA, F.-VILÍMKOVÁ, M., 1968: Pražský hrad, Jízdárenský dvůr, stavebněhistorický průzkum, pasport SÚRPMO Praha.

[3] KAŠIČKA, F.-VILÍMKOVÁ, M., 1969: Jízdárenský dvůr Pražského hradu. Památková péče 2/1969, s. 241-247.

[4] KAŠIČKA, F.-VILÍMKOVÁ, M., 1968: Pražský hrad-Jízdárna, stavebně historický průzkum, pasport SÚRPMO Praha.

[5] KAŠIČKA, F.-VILÍMKOVÁ, M., 1966: Pražský hrad, čp. 51, "Lví dvůr", stavebněhistorický průzkum, pasport SÚRPMO Praha.

[6] KAŠIČKA, F.-VILÍMKOVÁ, M., 1970: Lví dvůr Pražského hradu. Památková péče 1/1970, s. 34-41.

[7] KAŠIČKA, F.-ZAHRADNÍK, P., 1992: Pražský hrad, Stájový dvůr, čp. 49-50, stavebněhistorický průzkum, pasport SÚRPMO Praha.