Klápště, Jan

Name variants:

Klápště, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 33.

Article
Klápště, Jan; Frolík, Jan. 8. a 9. kolokvium Mediaevalia archaeologica Bohemica. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 521–522.

Article
Klápště, Jan; Smetánka, Zdeněk. Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971—1981. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 11–31.

Article
Durdík, Tomáš; Klápště, Jan; Sommer, Petr. Archeologie a architektura. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 11–24.

Article
Klápště, Jan. Archeologie středověké vesnice v Čechách (1990-1997). Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 459–[468].

Article
Klápště, Jan. Česká archeologie a studium problematiky 13. století. Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 9–17.

Book
Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007

Article
Klápště, Jan; Velímský, Tomáš. Mostecké zemnice 13. století (zpráva o stavu výzkumu). Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 121–129.

Article
Klápště, Jan. Oldřich Kotyza : 5. února 1963 – 26. ledna 2021. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 392–400.

Book
Dresler, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi. 2011

Article
Klápště, Jan; Sommer, Petr. PhDr. Tomáš Edel (3.10.1951–26.4.2010). Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 484–485.

Book
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 2013

Article
Klápště, Jan. Příběh archeologie středověku v českých zemích: prvních sto let. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 535–551.

Article
Klápště, Jan. Rozloučení s Ladislavem Hrdličkou, 4. dubna 1937 Sabinov – 30. dubna 2011 Praha. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 625–626.