Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická
ISSN
1214-0414
Variant title
Otázky filmu a audiovizuální kultury = Cinematographica
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. O, Series cinematologica
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2002-present
Topic
Description
Řada filmologická (řada O) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1214-0414, je vydávána od roku 2002. Věnuje se otázkám filmu a audiovizuální kultury. Navazuje na řadu teatrologicko-filmologickou (Q), ISSN 1212-3358, vydávanou v letech 1998-2001.
Volumes, Issues
2005 (Volume 2 of series SPFFBU)
O2
2002 (Volume 1 of series SPFFBU)
O1