Kozár, Aleš

Name variants:

Kozár, Aleš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Chapter
Kozár, Aleš. Aktualizace jazykové normy v překladu : (France Prešern v českém překladu Josefa Hiršala). In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. V. 2002, pp. 202–204.

Article
Kozár, Aleš. Chvála maličkostem. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 116–118.

Article
Kozár, Aleš. Kuchařské knihy a konstituování pojetí národní kuchyně u Slovinců. Porta Balkanica. 2016, vol. 8, iss. 1, pp. 19–28.

Article
Kozár, Aleš. Obraz Korutan v díle Anny Řehákové. Porta Balkanica. 2022, vol. 13, iss. 1-2, pp. 51–61.

Article
Kozár, Aleš. Slovinská toponyma v českém jazykovém prostředí. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 232–237.

Article
Kozár, Aleš. Tabu v povídkách Lojze Kovačiče. Slavica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 39–44.