Kozel, David

Name variants:

Kozel, David (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Štěpánová, Martina; Kozel, David. Archetypal symbols in the symphonic poem The Sea by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Musicologica Brunensia. 2020, vol. 55, iss. 1, pp. 103–116.

Article
Kozel, David. Interpersonální hypotéza hudby a hlubinně hermeneutické hledání smyslu uměleckého díla. Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 1, pp. 205–212.

Article
Kozel, David. K metodologickým problémům hudební narativity. Musicologica Brunensia. 2014, vol. 49, iss. 2, pp. 127–138.

Article
Kozel, David. Repetition as a principle of mythological thinking and music of the twentieth century. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 157–167.