Kroupa, Jiří

Name variants:

Kroupa, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 36.

Article
Kroupa, Jiří. "... Alle Heüser als ain Corpus gedachtes unsers Fürstenthums ganz steiff beysamben verbleiben" : dietrichsteinské paláce v českých zemích v 17. a 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1998, vol. 47, iss. F42, pp. 27–49.

Chapter
Kroupa, Jiří. "Heiligkeit und Herrlichkeit in dem Heiligthum", aneb, Oslava svatořečení Jana Nepomuckého ve Žďáru. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, pp. 579–589.

Article
Kroupa, Jiří. "Palác ve tvrzi" : umělecká úloha a zámecká architektura v raném novověku : (dvě úvahy k výzkumu světské architektury raného novověku). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, vol. 50, iss. F45, pp. 13–37.

Chapter
Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří; Nokkala Miltová, Radka. Albert Kutal (1904–1976) : systematický znalec středověkého sochařství. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 76–77.

Article
Kroupa, Jiří. Architektura poutního chrámu v Dubu v baroku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1993-1995, vol. 42-44, iss. F37-39, pp. 199–203.

Article
Kroupa, Jiří. Bohuslav Fuchs 1895-1972 : (úvodní projev na výstavě v brněnském Domě umění, 4. září 1995). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1996, vol. 45, iss. F40, pp. 131–135.

Article
Kroupa, Jiří. Brněnská vzpomínání: Prof. PhDr. Mojmír Horyna (23.3.1945–26.1.2011). Opuscula historiae artium. 2013, vol. 62, iss. 1, pp. 100–103.

Article
Kroupa, Jiří. [Československá akademie věd. Ústav teorie a dějin umění; Chadraba, Rudolf a kol. Kapitoly z českého dějepisu umění]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 109–112.

Article
Kroupa, Jiří. Dějepis umění v obecné teorii sociálních systémů. Opuscula historiae artium. 2010, vol. 59 [54], iss. 1-2, pp. 103–108.

Article

Article
Kroupa, Jiří. Drobná zjištěni z archivu olomoucké kapituly. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1998, vol. 47, iss. F42, pp. 99–102.

Article
Kroupa, Jiří. František Antonín Grimm v Římě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2002, vol. 51, iss. F46, pp. 57–75.

Article
Kroupa, Jiří. Idea ac conceptus : premonstratensian monasteries in Moravia of the Baroque epoch as a "bel composto" in the countryside. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, vol. 48, iss. F43, pp. 7–23.

Article
Kroupa, Jiří. [In memoriam prof. PhDr. Zdeňka Kudělky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, vol. 50, iss. F45, pp. 7–9.

Chapter
Kroupa, Jiří. Jaroslav Sedlář (1936) : historik moderního umění mezi výkladem jeho poetiky a filozofující estetiky. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 81–82.

Chapter
Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří. Jiří Kroupa (1951) : "sociolog vidění" na cestě k historickému objasňování smyslu uměleckého díla. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 83–85.

Article
Kroupa, Jiří. Kupařovický dvůr jako typ "maison de plaisance". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1993-1995, vol. 42-44, iss. F37-39, pp. 105–123.

Article
Kroupa, Jiří. Materiálie k dějinám baroku na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 89–94.

Article
Kroupa, Jiří. Materiály ke stavbám na panstvích Hranice a Lipník po polovině 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 55–59.

Article
Kroupa, Jiří. Max Dvořák dnes : od duchovních věd k vědám kulturním. Opuscula historiae artium. 2012, vol. 61 [56], iss. 1, pp. 2–11.

Article
Kroupa, Jiří. Nad dílem Zdeňka Kudělky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1986-1987, vol. 35-36, iss. F30-31, pp. 7–9.

Chapter
Kroupa, Jiří. Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, pp. 807–816.

Article
Kroupa, Jiří. Osvícenství a jeho protipól : poznámky k námětům skic Josefa Winterhaldera ml.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 117–131.