Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka

Název: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka
Přispěvatel
Kroupa, Jiří (editor)
Šeferisová Loudová, Michaela (editor)
Konečný, Lubomír (editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2009
Rozsah
846 s. :
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 382
ISBN
9788021049727
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 602493
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section [Laudatio]
Chapter number Title Custom text
[Laudatio] | 9–[11]
Seifertová, Hana
PDF
hidden-section Tabula gratulatoria
Chapter number Title Custom text
Tabula gratulatoria | 13
PDF
I - Teorie, metodologie, historiografie
Chapter number Title Custom text
Narziss als Erfinder der Malerei : Spiegelungen im Werk Leon Battista Albertis | 17–[31]
Aurenhammer, Hans H.
PDF
Zahlédnout obraz v trhlině mezi snem a textem | 33–[42]
Bartlová, Milena
PDF
Flanders in the Americas : the challenge of interpretation | 43–[58]
Kaufmann, Thomas DaCosta
PDF
Intence, afordance a význam kulturních objektů | 59–73
Kesner, Ladislav
PDF
Jiří František Buquoy a "La famosissima Notte" | 77–[83]
Konečný, Lubomír
PDF
Jan Quirin Jahn na uměnovědné vycházce : poznámky z osmi pražských kostelů | 85–[102]
Marešová, Jana; Mádl, Martin
PDF
Sehr geehrte Mitglieder! | 103–[113]
Sekyrka, Tomáš
PDF
II - Staré umění
Chapter number Title Custom text
Jedna soška - dvě hypotézy | 117–[127]
Bukovinská, Beket
PDF
Ukřižovaný ze Zašové - barokní multiplikace gotického krucifixu vídeňských trinitářů | 129–[134]
Hlobil, Ivo
PDF
Gillis Coignet, Charitas ve sbírkách Národní galerie v Praze | 135–[141]
Seifertová, Hana
PDF
Von nobler Herkunft - ein neuentdecktes Porträt des Jan Daemen Cool in den Sammlungen der Nationalgalerie Prag und seine Vorbesitzer | 143–[153]
Ševčík, Anja K.
PDF
Kupido a čas : poznámka k Bysově malbě v paláci Petra Straky z Nedabylic | 155–[161]
Dobalová, Sylva
PDF
K rané tvorbě pražského malíře Antonína Stevense ze Steinfelsu | 165–[174]
Vácha, Štěpán
PDF
Netherlandish painters in Ljublana : a work by Peter Auvercx in the Ursuline church | 175–[181]
Murovec, Barbara
PDF
Dva "ztracené" obrazy Paula Trogera z Klášterního Hradiska u Olomouce | 183–[191]
Valeš, Tomáš
PDF
Madonna del Rosario z Cítolib : památka na jednu kavalírskou cestu? | 193–[202]
Hladík, Tomáš
PDF
III - Umění novověku
Chapter number Title Custom text
Josef Winterhalder der Jüngere in Schloss Seefeld | 205–[218]
Dachs-Nickel, Monika
PDF
Two forgotten star of painting collections in Wrocław (Breslau), or, A few words about life and works of Christian Johann Bendeler (1688-1728) | 219–233
Kozieł, Andrzej
PDF
Diese Stadt hatte auch in ihren Mauern immer brave Künstler aller Art... | 235–256
Arijčuk, Petr
PDF
"Medicna"? Zu einer Allegorie der Heilkuns von Joseph Winterhalder der Ältere nach Paul Troger | 259–[273]
Gamerith, Andreas
PDF
Franz Anton Maulbertsch : seine "Allegorie des Tierkreises" | 275–285
Krapf, Michael; Krapf, Almut
PDF
Bůh Harpokratés, alegorie mlčenlivosti a Slavkov u Brna | 287–298
Miltová, Radka
PDF
IV - Znalectví, kresba, grafika
Chapter number Title Custom text
Abraham Bloemaert v Národní galerii v Praze a v knize Jaapa Boltena | 301–309
Rollová, Anna
PDF
Kresby a grafiky Hanse Friedricha Schorera | 311–[317]
Volrábová, Alena
PDF
Unbekannte Zeichnungen und Gemälde von Franz Xaver Wageschön | 319–[334]
Kronbichler, Johann
PDF
Dvě kresby Clauda Josepha Verneta | 335–[337]
Togner, Milan
PDF
"Protegam urbem istam" ("Budu štítem tomuto městu") : Panna Marie a pater Martin Středa jako ochránci Brna na dvou augsburských mědirytinách ze 17. století | 341–351
Zelenková, Petra
PDF
Dvě teze veřejných obhajob | 353–[360]
Svobodová, Jana
PDF
V - Novější a moderní umění
Chapter number Title Custom text
Malíř Carl Spitzweg a jeho pražská agenda | 363–[368]
Prahl, Roman
PDF
Krajina - svět - malba : stojící rybář Josefa Čapka | 369–[380]
Pomajzlová, Alena
PDF
Peter Weiss - obraz a slovo | 381–[393]
Spielmann, Petr
PDF
Případ Pirchan : scénografická tvorba Emila Pirchana pro česká divadla meziválečného Československa | 395–[414]
Matulová, Jitka
PDF
Český kubismus a "vertikální" kánon dějin umění | 417–[426]
Lahoda, Vojtěch
PDF
VI - Programy a slavnosti
Chapter number Title Custom text
Die "ideale Ebene" : ein Mythos der Wiener Deckenmalerei des Barock | 429–[444]
Karner, Herbert
PDF
Ubi thesaurus vester est, ibi est cor vestum. | 445–[462]
Preiss, Pavel
PDF
Zahrada učené moudrosti : malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě | 463–[485]
Šeferisová Loudová, Michaela; Suchánek, Pavel
PDF
Bartolomeo Altomontes Ausmalung des Sommerrefektoriums im Stift St. Florian (OÖ) (1731) und die Wiederbelebung der "vita apostolica" durch die Augustiner Chorherren | 487–[503]
Telesko, Werner
PDF
Poznámky k malířské výzdobě šebetovské rezidence v albu hradiského konventuála Dionýsa Strausse | 507–[520]
Dolejší, Kateřina; Mlčák, Leoš
PDF
Päťdesiate výročie kňazstva Imricha Esterházyho : niekoľko poznámok k takmer zabudnutej barokovej slávnosti v Bratislave | 521–537
Chmelinová, Katarína; Ragač, Radoslav
PDF
"Zu unaussprechlicher Freude allerhöchsten Herrschaften wie auch zum höchsten Troste allhiesiger Inwohner." : Zwei Illuminationen vor dem Wiener Stadtpalais Schwarzenberg anlässlich der Geburt der ältesten Söhne Maria Theresias | 539–[553]
Krummholz, Martin
PDF
VII - Architektura
Chapter number Title Custom text
"Ihr sehet nehmlich einen Templ, desgleichen ihr vielleicht selten, oder vielleicht nemals gesehen." : zur Ikonographie der Wiener Karlskirche | 557–[578]
Pučalík, Marek
PDF
"Heiligkeit und Herrlichkeit in dem Heiligthum", aneb, Oslava svatořečení Jana Nepomuckého ve Žďáru | 579–[589]
Kroupa, Jiří
PDF
Das Programm der Fassade des Primatialpalais in Pressburg (Bratislava) : ein kirchenpolitisches Manifest aus der Zeit des Josephinismus | 591–[612]
Pötzl-Malíková, Mária
PDF
Poznámky k architektonickému jazyku na Moravě kolem roku 1600 : sakrální stavitelství v průsečíku "normy" a "formy" | 615–[634]
Jakubec, Ondřej
PDF
Des Grafen Zschanisches Gebäu welches einen grossen Schloss gleichet | 635–[646]
Horyna, Mojmír
PDF
Zrození génia z ducha perníkářské dílny : Josef Maria Olbrich a mýtus umělce po roce 1900 | 647–[656]
Vybíral, Jindřich
PDF
Poznámky k architektonické kompozici Bohuslava Fuchse | 657–[672]
Sedlák, Jan; Sedlák, Jaromír
PDF
VIII - Sběratelství
Chapter number Title Custom text
Neznámí pražští obchodníci s obrazy dvacátých let 17. století | 675–[677]
Šroněk, Michal
PDF
Obrazárna Pražského hradu : Domenico Fetti - Christian Schröder: Kristus na hoře Olivetské | 679–[685]
Fučíková, Eliška
PDF
Gallerie Collalto : několik skic jedné "kunstkomory" období biedermeieru | 687–[698]
Kazlepka, Zdeněk
PDF
Historické obrazárny v Českých zemích - ztráty a desideráta | 699–[706]
Muchka, Ivan
PDF
"Ein original v. Rubens von 5 Figuren" : Gemäldesammlungen der Grafen Lamberg in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts | 707–[720]
Polleroß, Friedrich
PDF
A set of verdure tapestries in Ptuj cast | 721–[735]
Ciglenečki, Marjeta
PDF
IX - Sběratelství nové doby
Chapter number Title Custom text
Sběratel, umělecký historik a šlechtic Christian ze Salm-Reifferscheidtu | 739–753
Tomášek, Petr
PDF
Pro les nevidět stromy : jiný svět sběratele Fritze Löw-Beera | 755–[765]
Černoušková, Dagmar; Černá, Iveta
PDF
Brněnský sběratel a mecenáš Václav Dvořák a pražští sochaři za druhé světové války | 767–[775]
Mečkovský, Robert
PDF
"Píti plnými doušky Evropu a její krásy." : staré evropské umění ze sbírek Joe Hlouchy v Národní galerii v Praze | 777–795
Kotková, Olga; Vlnas, Vít
PDF
Brněnský sběratel a mecenáš umění profesor MUDr. Otakar Teyschl a sestry Válovy | 797–805
Chatrný, Jindřich
PDF
Chapter number Title Custom text
Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka | 807–[816]
Kroupa, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Bibliografie Lubomíra Slavíčka 1972-2009 | [817]–[847]
Bregantová, Polana
PDF