Linhart, Karel

Name variants:

Linhart, Karel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Linhart, Karel. Cenný příspěvek k problematice inteligence za kapitalismu a socialismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 12, iss. G7, pp. 160–163.

Article
Linhart, Karel. K některým otázkám vývojových etap v socialismu a jejich antikomunistickým interpretacím. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1976-1977, vol. 25-26, iss. G20-21, pp. 29–35.

Article
Linhart, Karel. K otázkám etiky lékařského a zdravotnického povolání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, vol. 34, iss. G29, pp. 7–11.

Article
Linhart, Karel. Některé filozofickosociální a metodologické aspekty kritiky machismu v Leninově materialismu a empiriokriticismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1980-1981, vol. 29-30, iss. G24-25, pp. 45–50.