Matějková, Kristýna

Name variants:

Matějková, Kristýna (preferred)
Peroutková Matějková, Kristýna
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Havrda, Jan; Matějková, Kristýna. Hrnčíři ve středověké Praze : výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé Strany v kontextu dosavadních poznatků. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 23–51.

Article
Peroutková Matějková, Kristýna. Hrnčířská formička z Jičína. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 583–591.

Article
Matějková, Kristýna. Keramický sortiment turnovských domácností : možnosti zpracování keramických souborů z městských souvrství. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 89–117.

Article
Cymbalak, Tomasz; Kočár, Petr; Matějková, Kristýna; Sůvová, Zdeňka. Nález pivovarského sladu v kontextu předlokačního sídelního horizontu v prostoru Spálené ulice na Novém Městě pražském Výsledky mezioborové spolupráce. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 675–704.