Menšíková, Tereza

Name variants:

Menšíková, Tereza (preferred)
Content type
Displaying 1 - 22 of 22.

Article
Nenadalová, Jana; Menšíková, Tereza. "Metal Studies in Central/Eastern Europe : 1st (online) workshop" on extreme music and its academic studies. Religio. 2022, vol. 30, iss. 1, pp. 77–80.

Article
Menšíková, Tereza. Alexandra David-Néelová a její cesta do Lhasy : portrét orientalistiky v zrcadle Tibetu. Sacra. 2020, vol. 18, iss. 1, pp. 34–38.

Article
Menšíková, Tereza; Rapčanová, Slavomíra. Cesta za indickou každodenností – report z výzkumného pobytu v Bombaji. Sacra. 2017, vol. 15, iss. 1, pp. 78–83.

Article
Menšíková, Tereza; Trtílek, Jan. Editorial. Sacra. 2021, vol. 19, iss. 2, pp. 5–6.

Article

Article
Vondruška, Oldřich; Žatečka, Luděk; Chalupa, Aleš; Kundt, Radek; Kundtová Klocová, Eva; Kaše, Vojtěch; Čejková, Olga; Vrzal, Miroslav; Ketman, Václav; Menšíková, Tereza. Historie 20 let vydávání časopisu Sacra očima jeho šéfredaktorek a šéfredaktorů. Sacra. 2022, vol. 20, iss. 2, pp. 61–69.

Article
Menšíková, Tereza. [Keune, Jon. Shared devotion, shared food: equality and the bhakti-caste question in western India]. Religio. 2023, vol. 31, iss. 1, pp. 185–187.

Article
Menšíková, Tereza; Trtílek, Jan; Csényi-Nagy, Krisztina Bodzásné; Rubio, Juan Manuel; Holbrooke, Esther. Profiles of centres for religious studies involved in the ROAR Conference. Sacra. 2021, vol. 19, iss. 2, pp. 65–69.

Article
Menšíková, Tereza; Lang, Petr. Religionistická studentská vědecká konference 2017. Sacra. 2017, vol. 15, iss. 1, pp. 76–77.

Article
Menšíková, Tereza; Petřeková, Adéla; Kvíčalová, Anna. Rozhovor s Annou Kvíčalovou : Kulturní historie smyslů. Sacra. 2020, vol. 18, iss. 1, pp. 39–46.

Article
Menšíková, Tereza; Deák, Dušan. Rozhovor s Dušanem Deákem : Indičtí světci a současná Indie na pozadí muslimsko-indických vztahů. Sacra. 2021, vol. 19, iss. 1, pp. 74–81.

Article
Menšíková, Tereza. Úvodník. Sacra. 2022, vol. 20, iss. 2, pp. 5–6.

Article
Menšíková, Tereza. [Úvodník]. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 2, pp. 5.

Article
Menšíková, Tereza. Úvodník. Sacra. 2021, vol. 19, iss. 1, pp. 5–6.

Article
Menšíková, Tereza. Úvodník. Sacra. 2020, vol. 18, iss. 1, pp. 5.

Article
Hodes, Aleš; Mokrý, Matouš; Menšíková, Tereza. Úvodník. Sacra. 2023, vol. 21, iss. 2, pp. 5–6.

Article
Menšíková, Tereza. Výběr z nově vydaných titulů. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 2, pp. 47–51.

Article
Menšíková, Tereza; Nenadalová, Jana. Zpráva z 14th ISORECEA Online Conference. Sacra. 2021, vol. 19, iss. 1, pp. 85–90.

Article
Menšíková, Tereza. Zpráva z 18th International conference on Maharashtra. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 2, pp. 41–43.