Moník, Martin

Name variants:

Moník, Martin (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Vránová, Vendula; Vrána, Jakub; Moník, Martin. Doklady zpracování železa na hradě Tepenci. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 639–647.

Article
Moník, Martin. Dva příspěvky Marka Zvelebila k původu a sociální struktuře evropského neolitu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 20052006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 221–222.

Article
Hlubek, Lukáš; Moník, Martin; Kapusta, Jaroslav. Raně středověké sídliště v Žerotíně, trať Cepový rybník. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 835–853.

Article
Moník, Martin. [Zvelebil, Marek; Jordan, Petr. Hunter fisher gatherer ritual landscapes: Questions of time, space and representation]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 20052006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 223–224.