Nývltová Fišáková, Miriam

Name variants:

Nývltová Fišáková, Miriam (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Nývltová Fišáková, Miriam; Parma, David. Hrátky s kostmi. Astragaly jako doklady her v mladém pravěku. Studia archaeologica Brunensia. 2014, vol. 19, iss. 1, pp. 113–122.

Article
Kuča, Martin; Nývltová Fišáková, Miriam; Škrdla, Petr; Vokáč, Milan. Lokalita staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou v Březníku na Českomoravské vrchovině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, vol. 61, iss. M17, pp. 95–120.

Chapter
Nývltová Fišáková, Miriam. Zvířecí osteologický materiál z hradu Skály (horní hrad). In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 47–57.