Osolsobě, Petr

Name variants:

Osolsobě, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article
Osolsobě, Petr. Alegorie a odkazy k apoštolu Petrovi v Shakespearově Romeovi a Julii. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 31–46.

Article
Osolsobě, Petr. Ars moriendi : smrt na anglickém dvoře jako rituál a divadlo a její odraz v Shakespearových historických hrách (1522-1603). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2002, vol. 51, iss. C49, pp. 99–118.

Article
Osolsobě, Petr. How could Shakespeare know there was a St. Luke in Padua?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2001-2002, vol. 50-51, iss. H36-37, pp. 117–125.

Article
Osolsobě, Petr. Kierkegaard's aesthetics of music : a concept of the musical erotic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1992-1993, vol. 41-42, iss. H27-28, pp. 97–106.

Article
Osolsobě, Petr. Několik srovnání Samuela Becketta s Dantem Alighierim : reprezentace lidské přirozenosti a Očistce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 47–55.

Article
Osolsobě, Petr. The Aristotelian perspective in Otakar Zich's The Aesthetics of Dramatic Art. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 30–43.

Article
Osolsobě, Petr. Východiska srovnání Kierkegaardovy filosofie s filosofií Aristotelovou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, vol. 52, iss. B50, pp. 69–78.

Article
Osolsobě, Petr. Zběžná poznámka k problému plurality interpretací v estetice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1994, vol. 43, iss. H29, pp. 137–146.