Pacnerová, Ludmila

Name variants:

Pacnerová, Ludmila (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Chapter
Pacnerová, Ludmila. L-ová příčestí ve staré češtině : (ve smyslu modálním a pasivním). In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 377–379.