L-ová příčestí ve staré češtině : (ve smyslu modálním a pasivním)

Název: L-ová příčestí ve staré češtině : (ve smyslu modálním a pasivním)
Zdrojový dokument: Pacnerová, Ludmila. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 377-379
Rozsah
377-379
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence