Pavera, Libor

Name variants:

Pavera, Libor (preferred)
Павера, Либор
Content type
Displaying 1 - 25 of 32.

Article
Pavera, Libor. Areál a lingvo-literární vzdělávání na zahraniční (bielsko-białské) slavistice. Новая русистика. 2010, vol. 3, iss. 1, pp. 19–25.

Article
Pavera, Libor. Arne Novák a počátky české barokistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, vol. 51-52, iss. V5-6, pp. 27–34.

Chapter
Pavera, Libor. Česko-slovenské renesanční paralely : (Fanchaliho sborník a brněnský zlomek milostné lyriky). In: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). 2003, pp. 164–174.

Article

Chapter
Pavera, Libor. Étos a etika literárních postav současné slovenské a české prózy (M. Viewegh a P. Weiss). In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, pp. 177–184.

Article
Pavera, Libor. František Všetička devadesátiletý. Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 155–162.

Chapter
Pavera, Libor. In margine posledních 13 let tzv. nitranské školy : stručná reflexe. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, pp. 206–209.

Article
Pavera, Libor. Interpretace, čtení a prospektiva : (k tématu "historických mutací"). Slavica litteraria. 2008, vol. 11, iss. 1, pp. 101–105.

Article
Pavera, Libor. Intertextualita v praxi: barokní elementy v současné polské poezii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, vol. 54, iss. X8, pp. 217–218.

Article
Pavera, Libor. K Hrabákově úpravě staročeské svatokateřinské legendy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 107–112.

Chapter
Pavera, Libor. K některým současným problémům polské, slovenské a české literární vědy. In: Problémy poetiky. 2006, pp. 323–330.

Article
Pavera, Libor. K postmoderní technologii psaní. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 133–140.

Article
Pavera, Libor. K postmoderní technologii psaní. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 1, pp. 19–25.

Article
Pavera, Libor. Nesamozřejmost irénismu : k metodologické povaze zkoumaného jevu. Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 2, pp. 7–13.

Article
Pavera, Libor. O umění dialogu a přemýšlení o literárních procesech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, vol. 54, iss. X8, pp. 191–194.

Article
Pavera, Libor. Odešla slavistka prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivaničková. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 107–111.

Article
Pavera, Libor. Periodization of art and literature : a historical perspective. Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 1, pp. 55–63.

Article
Pavera, Libor. Poctivá služba literatuře, jejím autorům a vědě o ní. Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 1, pp. 149–160.

Chapter
Pavera, Libor. Postmoderní podoba jurodivosti. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, pp. 117–122.

Article
Pavera, Libor. Příspěvek k intimitě v nejnovější polské próze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, vol. 56, iss. X10, pp. 184–185.

Article
Pavera, Libor. Profesor Jiří Fiala sedmdesátiletý. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 205–209.

Article
Pavera, Libor. Profesorka Bożena Tokarz jubilující. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 119–121.

Article
Pavera, Libor. Profesorka Marie Sobotková jubilující. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 111–115.