Peřina, Ivan

Name variants:

Peřina, Ivan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Peřina, Ivan. Ke stavebnímu vývoji hradu Hrubý Rohozec. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 283–295.

Article
Peřina, Ivan. O třech tak zvaných hradech v Českém ráji. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 233–254.

Article
Gabriel, František; Peřina, Ivan. Problém vývoje keramiky ve středním Pojizeří. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 71–83.

Chapter
Gabriel, František; Peřina, Ivan. Stopy dřevěné výztuhy v síle zdiva. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 68–74.