Pleskalová, Jana

Name variants:

Pleskalová, Jana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 36.

Chapter
Pleskalová, Jana. Abecední rejstřík analyzovaných jmen. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998, pp. 127–145.

Chapter
Pleskalová, Jana. Antroponyma v literární komunikaci. In: Pleskalová, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 2014, pp. 82–87.

Chapter
Pleskalová, Jana. Antroponymum jako součást frazémů. In: Pleskalová, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 2014, pp. 88–89.

Article
Pleskalová, Jana. Česká antroponyma v latinských textech 12.-13. století. Graeco-Latina Brunensia. 2009, vol. 14, iss. 1-2, pp. 211–216.

Article
Pleskalová, Jana. [Čornejová, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen: bohemika z 11.-13. století]. Linguistica Brunensia. 2010, vol. 58, iss. 1-2, pp. 379–382.

Chapter
Pleskalová, Jana. Derivace. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998, pp. 32–102.

Chapter
Pleskalová, Jana. Jméno a kalendář. In: Pleskalová, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 2014, pp. 80–81.

Article
Pleskalová, Jana. Jubileum Jana Balhara. Linguistica Brunensia. 2021, vol. 69, iss. 1, pp. 97–99.

Chapter
Pleskalová, Jana. Kompozice. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998, pp. 17–31.

Chapter
Pleskalová, Jana. Literatura. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998, pp. 122–126.

Article
Pleskalová, Jana. Nejstarší česká antroponyma se sufixem -k. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, vol. 44, iss. A43, pp. 75–80.

Article
Pleskalová, Jana. Nejstarší typy českých prefigovaných antroponym. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, vol. 43, iss. A42, pp. 53–59.

Article
Pleskalová, Jana. Nejstarší typy českých složených antroponym. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 87–98.

Article
Pleskalová, Jana. O tzv. parasystému. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 41–46.

Chapter
Pleskalová, Jana. Obsah. In: Pleskalová, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 2014, pp. 3.

Article
Pleskalová, Jana. Odešel významný lingvista. Linguistica Brunensia. 2020, vol. 68, iss. 2, pp. 85–88.

Article
Pleskalová, Jana. [Olivová-Nezbedová, L.; Malenínská, J. Slovník pomístních jmen v Čechách: úvodní svazek]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, vol. 50, iss. A49, pp. 255–257.

Article
Pleskalová, Jana. Osobní jména v krevní knize městečka Bojkovice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1976, vol. 25, iss. A24, pp. 57–66.

Article
Pleskalová, Jana. Příjmení typu Bednařík v češtině. Graeco-Latina Brunensia. 2012, vol. 17, iss. 2, pp. 163–169.

Article
Pleskalová, Jana. Příspěvek k zeměpisným diferencím v nářečí a mikrotoponymii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 149–154.

Article
Pleskalová, Jana; Kosek, Pavel; Křístek, Michal. Profesoru Dušanu Šlosarovi k narozeninám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, vol. 54, iss. A53, pp. 196–198.

Article
Pleskalová, Jana. Profesoru Šlosarovi k půljubileu. Linguistica Brunensia. 2015, vol. 63, iss. 2, pp. 85–86.

Chapter
Pleskalová, Jana. Rekonstrukce nejstarších českých osobních jmen. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998, pp. 12–16.

Chapter
Pleskalová, Jana. Resumé. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998, pp. 117–121.

Chapter
Pleskalová, Jana. Retrográdní rejstřík analyzovaných jmen. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998, pp. 146–158.