Nejstarší typy českých prefigovaných antroponym

Název: Nejstarší typy českých prefigovaných antroponym
Variantní název
Die ältesten Typen der tschechischen präfigierten Anthroponyme
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. [53]-59
Rozsah
[53]-59
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí