Preiss, Pavel

Name variants:

Preiss, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Preiss, Pavel. "Monsù Desiderio" - François de Nome : glosy k výkladu jeho díla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 87–95.

Article
Preiss, Pavel. "Sola est invicto Caesare digna" : úvahy o Sandrartově Nalezení sv. Kříže v brněnském kapucínské kostele. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1996, vol. 45, iss. F40, pp. 59–73.

Article
Preiss, Pavel. Návrhy Ignáce Františka Platzera k náhrobku sv. Norberta na Strahově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1993-1995, vol. 42-44, iss. F37-39, pp. 75–83.

Article
Preiss, Pavel. Souborné dílo umělců pražského rokoka v Horní Lužici : hlavní oltář v Mariensternu od F. Lauermanna, I.F. Platzera a F.K. Palka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1982-1983, vol. 31-32, iss. F26-27, pp. 35–39.

Chapter
Preiss, Pavel. Ubi thesaurus vester est, ibi est cor vestum.. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, pp. 445–462.

Article
Preiss, Pavel. Zum Anthropomorphismus in der manieristischen Kunst. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, vol. 13, iss. F8, pp. 155–163.