Preiss, Pavel

Varianty jmen:

Preiss, Pavel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 6 z celkového počtu 6.

Článek
Preiss, Pavel. "Monsù Desiderio" - François de Nome : glosy k výkladu jeho díla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 87–95.

Článek
Preiss, Pavel. Návrhy Ignáce Františka Platzera k náhrobku sv. Norberta na Strahově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1993-1995, roč. 42-44, č. F37-39, s. 75–83.

Článek
Preiss, Pavel. "Sola est invicto Caesare digna" : úvahy o Sandrartově Nalezení sv. Kříže v brněnském kapucínské kostele. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1996, roč. 45, č. F40, s. 59–73.

Článek
Preiss, Pavel. Souborné dílo umělců pražského rokoka v Horní Lužici : hlavní oltář v Mariensternu od F. Lauermanna, I.F. Platzera a F.K. Palka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1982-1983, roč. 31-32, č. F26-27, s. 35–39.

Kapitola
Preiss, Pavel. Ubi thesaurus vester est, ibi est cor vestum.. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, s. 445–[462].

Článek
Preiss, Pavel. Zum Anthropomorphismus in der manieristischen Kunst. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 155–163.