Procházková, Jarmila

Name variants:

Procházková, Jarmila (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Procházková, Jarmila. Aktuální pohled na folkloristickou činnost Leoše Janáčka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2007-2008, vol. 56-57, iss. H42-43, pp. 97–103.

Article
Procházková, Jarmila. Leoš Janáček and military music. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1998, vol. 47, iss. H33, pp. 43–53.

Chapter
Procházková, Jarmila. Nápěvky mluvy – společné téma Antonína Václavíka a Leoše Janáčka. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, pp. 45–52.

Article
Procházková, Jarmila. Vladimír Helfert ve Státním ústavu pro lidovou píseň. Musicologica Brunensia. 2016, vol. 51, iss. 2, pp. 139–156.