Puzynina, Jadwiga

Name variants:

Puzynina, Jadwiga (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Chapter
Puzynina, Jadwiga. On the speaker's attitudes toward the contents of his utterance. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 103–109.