On the speaker's attitudes toward the contents of his utterance

Název: On the speaker's attitudes toward the contents of his utterance
Zdrojový dokument: Puzynina, Jadwiga. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 103-109
Rozsah
103-109
Typ
Článek
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence