Romportl, Simeon

Name variants:

Romportl, Simeon (preferred)
Content type
Displaying 1 - 15 of 15.

Article
Romportl, Simeon. Descendenční analysa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, vol. 48, iss. A47, pp. 27–32.

Article
Romportl, Simeon. Genealogický strom : (příspěvek k metodologii evoluční jazykovědy). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. 5–17.

Article
Romportl, Simeon. Grafika, evoluce, norma. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 111–123.

Article
Romportl, Simeon. In memoriam August Schleicher († 1868). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, vol. 37, iss. A36, pp. 161–172.

Article
Romportl, Simeon. Jazykovědné idiosynkrasie a zděděná tabu v ontologii jazyka : (nad odkazem Augusta Schleichera). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, vol. 43, iss. A42, pp. 7–14.

Article
Romportl, Simeon. Jmenné tvary slovesné : (gerundia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 71–74.

Article
Romportl, Simeon. K otázce sémiologického typu českého imperativu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 95–100.

Article
Romportl, Simeon. Kontenzivní typologie a dílo G.A. Klimova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, vol. 29, iss. A28, pp. 259–263.

Article
Romportl, Simeon. Na prahu 21. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, vol. 50, iss. A49, pp. 5–13.

Article
Romportl, Simeon. O mentální funkci jazyka a asymetrické povaze znaku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 45–54.

Article
Romportl, Simeon. O nejvýznamnějším směru současné evoluční teorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 149–151.

Article
Romportl, Simeon. O systému českého slovesa z hlediska aplikované a teoretické lingvistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 73–90.

Article
Romportl, Simeon. Reflexe jazykové speciei : (k filosofii spisovnosti). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, vol. 44, iss. A43, pp. 21–29.

Article
Romportl, Simeon. Syntagmatické vztahy v plánu signifié. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 41–43.

Article
Romportl, Simeon. Vývojové determinanty finitního slovesa v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 81–90.