Rusnák, Rastislav

Name variants:

Rusnák, Rastislav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Rusnák, Rastislav. K charakteru stredovekej drevenej zástavby na košických parcelách. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 87–100.

Article
Krcho, Ján; Rusnák, Rastislav. K problematike datovania vývojových fáz Urbanovej veže v Košiciach. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 47–69.

Article
Luštíková, Lucia; Rusnák, Rastislav. Línie a objekty fortifikácie na Poštovej ulici v Košiciach. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 2, pp. 531–550.

Article
Rusnák, Rastislav. Náčrt stavebného vývoja gotických fáz dominikánskeho konventu v Košiciach. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 553–572.

Article
Janura, Tomáš; Rusnák, Rastislav; Šimkovic, Michal; Trnkus, Lukáš. Nové poznatky z výskumov hradu Slanec. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 251–272.

Article
Rusnák, Rastislav. Novšie nálezy stredovekých kovových predmetov z Košíc. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 393–407.

Article
Luštíková, Lucia; Rusnák, Rastislav. Odraz dobovej meštianskej módy na košických nálezoch kachlíc z 15. – 16. storočia. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 475–499.