Schuster-Šewc, Heinz

Name variants:

Schuster-Šewc, Heinz (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Chapter
Schuster-Šewc, Heinz. K referátu prof. Andrejčina a dr. Večerky. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 127.

Chapter
Schuster-Šewc, Heinz. K wuwiću rozkazovaceje a prašaceje sady w hornjej a delnjej serbšinje. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 339–342.

Chapter
Schuster-Šewc, Heinz. Zu einigen Besonderheiten der Satzmodalität im Sorbischen. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 191–196.