Zu einigen Besonderheiten der Satzmodalität im Sorbischen

Název: Zu einigen Besonderheiten der Satzmodalität im Sorbischen
Zdrojový dokument: Schuster-Šewc, Heinz. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 191-196
Rozsah
191-196
Typ
Článek
Jazyk
německy
lužická srbština, dolní
lužická srbština, horní
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence