Šipková, Milena

Name variants:

Šipková, Milena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Šipková, Milena. [Gwary dziś. 1, Metodologia badań]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2002, vol. 51, iss. A50, pp. 165–167.

Article
Šipková, Milena. Jubileum Jana Balhara. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, vol. 55, iss. A54, pp. 219–220.

Article
Šipková, Milena. K jednomu typu infinitivní nominalizace obsahových vět v středomoravských dialektech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 73–76.

Article
Šipková, Milena. K některým starobylým typům infinitivních konstrukcí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, vol. 43, iss. A42, pp. 43–52.

Article
Šipková, Milena. K původu pojmenování z tematického okruhu zemědělské terminologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, vol. 44, iss. A43, pp. 97–103.

Article
Šipková, Milena. Nářeční změna krátkého e > i?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 117–119.

Article
Šipková, Milena. Podmínkové věty v hanáckých nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, vol. 41, iss. A40, pp. 55–59.

Article
Šipková, Milena. Smět - nesmět. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, vol. 48, iss. A47, pp. 101–103.

Article
Šipková, Milena. The English equivalents of the Czech modal verb "mít". Brno studies in English. 1985, vol. 16, iss. 1, pp. 109–121.