Skružný, Ludvík

Name variants:

Skružný, Ludvík (preferred)
Content type
Displaying 1 - 15 of 15.

Article
Skružný, Ludvík. Bratři Karel a Hermenegild Škorpilové a bulharská středověká archeologie. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 487–499.

Article
Skružný, Ludvík. Druhá společenská dělba práce ve světle pomocných věd historických. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 283–302.

Article
Skružný, Ludvík. Jaroslav Špaček na poloviční cestě k sedmdesátce. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 857–860.

Article
Skružný, Ludvík. Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských středověkých i novověkých objektech i mimo ně. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 221–242.

Article
Skružný, Ludvík. PhDr. Vladimír Scheufler, CSc, zemřel (17. IV. 1922-9. X. 1995). Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 521–522.

Article
Skružný, Ludvík. [Royt, Jan. Slovník biblické ikonografie]. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 580–581.

Article
Skružný, Ludvík. [Rulíšek, Hynek. Slovník křesťanské ikonografie. Postavy – atributy – symboly]. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 579–580.

Article
Skružný, Ludvík. [Vařeka, Josef; Frolec, Václav. Lidová architektura: encyklopedie]. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 579.

Article
Skružný, Ludvík; Špaček, Jaroslav. Vývoj kachlových kamen ve svědectví ikonografického materiálu a národopisných paralel. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 535–553.

Article
Krajíc, Rudolf; Skružný, Ludvík. Výzkum středověké pekárny v Soběslavi, okr. Tábor. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 117–131.