Šlancarová, Věra

Name variants:

Šlancarová, Věra (preferred)
Content type
Displaying 1 - 24 of 24.

Article
Šlancarová, Věra. Architektonický vývoj Brna ve 13. století. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 81–91.

Article
Rogers, Jason R.. Czech Logboats : early Inland Watercraft from Bohemia and Moravia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, vol. 60, iss. M16, pp. 171–202.

Article
Řebounová, Otakara; Šlancarová, Věra. Gemy z archeologických výzkumů doby římské ze sbírek institucí a soukromých sběratelů jižní Moravy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2007-2008, vol. 56-57, iss. M12-13, pp. 89–105.

Chapter
Šlancarová, Věra. Jsem znamením lásky, neodhazuj mě : příspěvek k symbolice středověkého šperku. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2. 2011, pp. 136–141.

Chapter
Šlancarová, Věra. Katalog nálezů : [úvod]. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018, pp. 279.

Chapter
Šlancarová, Věra. Materiál, výroba a provenience předmětů. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018, pp. 37–50.

Chapter
Šlancarová, Věra. Medieval jewellery: archaeological finds from South Moravia : summary. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018, pp. 245–251.

Chapter
Šlancarová, Věra. Metodologie. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018, pp. 13–36.

Article
Šlancarová, Věra. Nálezy středověkých prstenů z jižní Moravy. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 559–566.

Chapter
Šlancarová, Věra. Obsah. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018, pp. 5–[6].

Chapter
Šlancarová, Věra; Křížová, Alena. Podoba středověkého šperku (s přihlédnutím ke sbírkám a nálezům na jižní Moravě). In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 141–159.

Article
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Šlancarová, Věra. Poznámky k pohřební výbavě a její symbolický význam pro obyvatele barokních Čech a Moravy. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 591–602.

Article
Šlancarová, Věra; Staněk, Pavel; Holubová, Zuzana; Přichystal, Antonín. Příběh o Tristanovi : středověký kadlub z Panenské ulice v Brně. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 373–386.

Chapter
Šlancarová, Věra. Seznam ilustrací. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018, pp. 253–260.

Chapter
Šlancarová, Věra. Seznam použitých pramenů. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018, pp. 261–277.

Article
Husseiniová, Andrea; Šlancarová, Věra. Škapulíře z kostela sv. Jakuba v Brně. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 221–231.

Article
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Šlancarová, Věra. Špendlík – před hradbou a za hradbou. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 523–540.

Chapter
Šlancarová, Věra. Šperky a oděvní doplňky. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018, pp. 51–220.

Chapter
Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy : Katalog nálezů = Catalogue of finds. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018, pp. 281–733.

Chapter
Šlancarová, Věra. Symbolika předmětů. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018, pp. 221–237.

Chapter
Šlancarová, Věra. Úvod. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018, pp. 9–11.

Chapter
Šlancarová, Věra. Závěr. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018, pp. 239–243.