Suchánek, Pavel

Name variants:

Suchánek, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Article
Suchánek, Pavel. Barokní sochy v krajině a hledání jejich významu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2006, vol. 55, iss. F50, pp. 81–96.

Article
Jakubec, Ondřej; Suchánek, Pavel. Editorial. Opuscula historiae artium. 2019, vol. 68, iss. 2, pp. 196–199.

Article
Suchánek, Pavel. Josef Winterhalder st. : sousoší sv. Jana Nepomuckého na Hradisku u Olomouce : příspěvek k reprezentaci a mecenátu barokních prelátů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2005, vol. 54, iss. F49, pp. 47–69.

Article
Suchánek, Pavel. Měšťanští a akademičtí sochaři v 18. století : případ Wolf[g]anga Trägera. Opuscula historiae artium. 2011, vol. 60 [55], iss. 1, pp. 42–49.

Article
Malý, Tomáš; Suchánek, Pavel. Mezi realitou a symbolem : k historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce. Opuscula historiae artium. 2009, vol. 53, iss. F53, pp. 53–82.

Article
Suchánek, Pavel. [Paměť : nová nepravidelná rubrika]. Opuscula historiae artium. 2012, vol. 61 [56], iss. 1, pp. 76.

Article
Suchánek, Pavel. Prameny k tvorbě Huberta Maurera a Johanna Georga Däringera. Opuscula historiae artium. 2022, vol. 71, iss. 1-2, pp. 220–229.

Article
Suchánek, Pavel. Sbírka obrazů a grafik olomouckého kanovníka Jiřího Jindřicha z Mayerswaldu (1676-1747). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007, vol. 56, iss. F51, pp. 63–83.

Chapter
Šeferisová Loudová, Michaela; Suchánek, Pavel. Zahrada učené moudrosti : malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, pp. 463–485.

Article
Suchánek, Pavel. Zázraky sv. Liboria v Jesenci : ke vztahu barokního obrazu a homiletiky. Opuscula historiae artium. 2011, vol. 60 [55], iss. 2, pp. 92–109.

Article
Suchánek, Pavel. Zlacení soch v sakrálním prostoru a barokní imaginace v době tereziánských reforem. Opuscula historiae artium. 2017, vol. 66, iss. 2, pp. 182–195.