Sup, Jan

Name variants:

Sup, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article
Sup, Jan. Činnostní pedagogika a její teoretické zázemí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1997, vol. 46, iss. U2, pp. 91–108.

Article
Sup, Jan. Marie Řehořková. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1992, vol. 41, iss. I26, pp. 107.

Article
Sup, Jan. Meze pedagogické teorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1992, vol. 41, iss. I26, pp. 15–27.

Article
Sup, Jan. Pedagogický seminář MU a jeho účast ve sporech o charakter meziválečné pedagogiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1994, vol. 43, iss. I28, pp. 79–101.

Article
Sup, Jan. Predikační analýza vývoje školní klasifikace úspěšných absolventů VŠ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1996, vol. 45, iss. U1, pp. 21–31.

Article
Sup, Jan. Významné jubileum historičky dějin pedagogiky Zdenky Veselé. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1997, vol. 46, iss. U2, pp. 157–158.

Article
Sup, Jan. Významné životní jubileum profesorky Dany Tollingerové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1997, vol. 46, iss. U2, pp. 155–156.

Article
Sup, Jan. Zdenka Veselá. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1992, vol. 41, iss. I26, pp. 107.