Svobodová, Helena

Name variants:

Svobodová, Helena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Svobodová, Helena. Die Gürtelschließen mit Haken und Ösenteilen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 1997, vol. 46, iss. N2, pp. 111–113.

Chapter
Svobodová, Helena. Порождение русских побудительных предложений. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 265–268.