Порождение русских побудительных предложений

Název: Порождение русских побудительных предложений
Transliterovaný název
Poroždenije russkich pobuditel'nych predloženij
Zdrojový dokument: Svobodová, Helena. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 265-268
Rozsah
265-268
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence